Przygotowanie rur okładzinowych do zapuszczenia do otworu wiertniczego

piękne rzeczy muszą mieć piękną formę

Przygotowanie rur okładzinowych do zapuszczenia do otworu wiertniczego

Za przygotowanie rur okładzinowych do zabiegu rurowania odpowiada kierownik wiertni. Proces przygotowania rur rozpoczyna się od momentu, gdy na wiertni pojawia sie pierwszy transport z rurami okładzinowymi.

W zakresie przygotowania rur okładzinowych występują następujące czynności:

 • Należy sprawdzić dokument przewozowy z rurami, które przywiózł samochód, także z projektem rurowania, aby sprawdzić czy przyjechały rury o odpowiedniej średnicy, gatunku stali i grubości ścianki.
 • Rury na wiertnię powinny przyjeżdżać w kolejności do ich zapuszczania (te, które są przy wylocie otworu)
 • Rury na rampach układamy zawsze mufą do szybu
 • Każda partia rur po przywiezieniu musi być ułożona na rampie rurowej, jeżeli jest taka konieczność układamy je warstwowo (warstwa rur to inaczej „raja”)
 • Każda raja musi być zabezpieczona przed spadnięciem z rampy oraz przed rozjechaniem się rur (blokujemy klinami i zabezpieczeniem)
 • Aby rury na poszczególnych rajach można było swobodnie przetaczać pomiędzy rajami należy ułożyć deski, paski klinowe lub inne elementy pomagające w toczeniu się rur

Przygotowanie pojedynczej rury:

 • Każda rura musi być zmierzona
 • Pomiar długości należy wykonać taśmą stalową o długości większej niż długość najdłuższej rury
 • Długość rur zapisujemy na jej powierzchni przy zworniku w taki sposób, aby napis się nie starł (farbą)
 • Długość rury zapisywana jest w metryce rur okładzinowych, przy długości należy zapisać numer kolejny rury
 • Rury muszą być prze szablonowane to znaczy, że musimy sprawdzić średnicę wewnętrzną rur okładzinowych, szablon ma sprawdzić czy przez rurę przejdzie świder, którym będziemy wiercić następne metry otworu, rura przez, którą szablon nie przechodzi jest złomowana
 • Na wiertni należy przygotować zapas rur okładzinowych w ilości co najmniej 50 m na każde 1000 m długości kolumny rur
 • Oględziny stanu gwintu na czopie i na mufie – przed przystąpieniem do szablonowania i pomiaru długości należy ściągnąć ochraniacze gwintu, które zabezpieczały gwinty w czasie transportu, sprawdzamy wizualnie stan gwintów, jeżeli gwinty są zabrudzone należy je najpierw oczyścić, podczas oględzin szukamy uszkodzeń mechanicznych gwintu (uderzenia, przecięte nitki gwintu, ognisko rdzy) smarujemy gwint i nakręcamy ochraniacze, ochraniacz na czopie musi być metalowy
 • Zewnętrzne oględziny rur – należy sprawdzić prostoliniowość rur, czy nie występują ogniska rdzy i ewentualnie jak głęboko wniknęły w materiał, należy również sprawdzić czy na powierzchni rur nie występują uszkodzenia mechaniczne np. : uderzenia młotkiem